Sutomore

Na području općine Bar, u Crnoj Gori smjestio se grad Sutomore. Ovaj turistički centar Crne Gore smjestio se na Jadranskom moru te predstavlja jedan od najvećih turističkih potencijala Crne Gore, zahvaljujući čistom, plavom moru, dugim plažama te povoljnoj klimi. Prema popisu stanovništva iz 2003. godine na području Sutomore živjelo je 1827 stanovnika, od čega se velik broj stanovnika bavi turizmom. Područje grada Sutomore dijeli se na tri dijela, jedan dio sačinjava dva kilometra dugo područje uz plažu, a drugi dio obuhvaća područje na kojem se naselila većina stanovništva, poznat lokalno pod nazivom „Polje“ jer zauzima istočni dio Spičanskog polja. Ova dva dijela povezana su s Glavnom ulicom u kojoj se nalaze neki od najvažnijih gospodarskih objekata u gradu. Treći dio Sutomore čine okolna naselja među kojima se nalaze naselja Nehaj, Brca ili Rutke. Godine 1882. započinje se s gradnjom prvih kuća uz obalu te tada nastaje Sutomore, dok je Spič , kako se naziva ovo područje na kojem su se smjestile Sutomore, bio naseljen u 16. stoljeću. Ovaj grad koji se smjestio na obali Jadranskog mora zbog svoje razvijene prometne povezanosti svake godine privlači sve više i više posjetitelja. Zahvaljujući velikoj turističkoj potražnji koja za vrijeme ljetnih mjeseci iznosi čak 10 000 noćenja dnevno Sutomore imaju iznimne mogućnosti za razvijanje svoga grada. Ne samo da se podižu razni kulturni i zabavni objekti koji ce privući posjetitelje i poboljšati turističku sezonu, već se grade i razni gospodarski te stambeni objekti koji će stanovnicima grada značajno poboljšati život.

Karta Sutomore