Rožaje

Na području Sandžaka na krajnjem sjeveroistoku Crne Gore Smjestio se grad Rožaje, koji predstavlja centar istoimene općine. Ovaj grad smjestio se uz granicu sa susjednim državama, Republikom Srbijom i Republikom Kosovo što mu pruža veliki prometni i gospodarski značaj te mogućnost razvijanja dobrosusjedskih odnosa. Prema popisu stanovništva iz 2003. godine općinu Rožaje naseljavalo je 22 693 stanovnika dok je u njenom administrativnom centru, gradu Rožaje tada živjelo 9 121 stanovnika.

Iako nije poznato iz kojeg vremenskog razdoblja potječe ovaj grad,na njegovu području te u njegovoj okolici pronađeni su brojni kulturno – povijesni spomenici koji potječu iz raznih vremenskih razdoblja . Zbog ovih arheoloških nalaza i brojnih narodnih legendi ustvrđeno je da je u blizini grada, na brdu Brezovica postojalo ilirsko naselje te da su tokom narednih stojeća na područje Rožaje stigli i pripadnici drugih naroda poput Slavena i Turaka. I prema pisanim izvorima nejasno je kada je zapravo nastao ovaj grad no većina prihvaća tezu navedenu u raznim izvorima koji kažu da je naselje Rožaje utemeljeno 1683. godine oko istoimene tvrđave koje se u pisanim izvorima spominje oko četrdeset godina ranije. Zbog utjecaja različitih kultura koje su postojale na ovom području grad, ali i općina Rožaje sadrže velik broj kulturno – povijesnih spomenika koji svoje korake vuču iz raznih vremenskih razdoblja,poput Kurtagića džamije iz 17. stoljeća, Crkve Gospođin vrh, Ganića kule iz 19. stoljeća ili pak Kućanske džamije nastale 1830. godine.

Karta Rožaje

Vremenska prognoza za Rožaje