Karta Bosne i Hercegovine

Get Directions

U jugoistočnom dijelu Europe nalazi se država Bosna i Hercegovina. Ova država koja se smjestila na Balkanskom poluotoku s Republikom Hrvatskom dijeli čak 932 kilometra granice na sjeveru, sjeverozapadu i jugu, dok na istoku graniči sa Srbijom u dužini od 312 kilometara, a sa Crnom Gorom na jugoistoku u dužini od 215 kilometara. Granice Bosne i Hercegovine s ovim državama većinom su prirodnog porijekla, poput rijeka Save, Une i Drine te planine Dinare. Gradom Neumom, jedinim izlazom na Jadransko more u ovoj državi, Dubrovačko područje Republike Hrvatske odvaja se od ostatka države. Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo, grad uzbudljive povijesti. Iako najveći dio površine ove zemlje zauzimaju planine među kojima se ističe najviši vrh u Bosni i Hercegovini, Maglić koji ima čak 2 386 metara nadmorske visine, na sjeveru i jugozapadu ove zemlje smjestile su se i nizine. U različitim dijelovima Bosne i Hercegovine prevladava različita klima te tako u sjevernom djelu prevladava umjereno – kontinentalna klima, u središnjim djelom Bosne i Hercegovina prevladava planinska klima, a u južnom djelu ove države mediteranska klima. Raznolikost klime u Bosni i Hercegovini smatra se velikom prednosti za razvoj turizma ove države.
Do 1992. godine Bosna i Hercegovina nalazila se u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije no nakon referenduma o samo opredjeljenju Bosna i Hercegovina proglašava neovisnost. Nakon ovog proglašenja neovisnosti izbija rat na području Bosne i Hercegovine koji završava 1995. godine Daytonskim sporazumom kojim se Bosna i Hercegovina dijeli na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i jedan distrikt, distrikt Brčko.