Karta Albanije

Get Directions

Na području južne Europe smjestila se Republika Albanija. Ova mediteranska država na sjeveru je okružena sa Crnom Gorom, na sjeveroistoku s Kosovom, na istoku s Makedonijom, na jugu s Grčkom te s Jadranskim i Jonskim morem na zapadu i jugozapadu. Postoji nekoliko različitih teorija koje se vežu uz porijeklo imena ove države koje prema nekima potječe od riječi bijelo, dok prema drugima korijene vuče od riječi svijetlo. Iako nijedna od ovih teorija nije potvrđena svaka od njih ima svoje poklonike. Republika Albanije smjestila se na površini od 28 748 kilometara kvadratnih na kojima prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 2 831 741 stanovnika. Republika Albanija administrativno je podijeljena u 12 okruga odnosno qarkova. Tirana, glavni grad ove države ima poseban status. Ovi okruzi nadalje se dijele u 36 distrikta odnosno rrethe koji se zatim dijele u općine odnosno bashki kojih ima 351. Glavni grad ove države je Tirana, ekonomski, kulturni i privredni centar ove države. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Tirane živjelo je preko 600.000 stanovnika. Tirana je najveći grad u Albaniji, te nakon njega slijede Drač, Elbasan, Skadar te Valona. Iako je ovo za sada jedna od slabije razvijenih zemalja u Europi, Albanija ipak ima potencijala za razvoj raznih gospodarskih djelatnosti osobito turizma. Albanija ima izlaz i na Jadransko i na Jonsko more koji se ističu svojom čistoćom i lijepim plažama koje bi u budućnosti mogle biti prava okosnica gospodarskog života u Albaniji.